Vojenská zdravověda - Specwar.info 

Vojenská zdravověda

BATLS
První pomoc v polních podmínkách
Skripta Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
BATLS - Battlefield Advanced Trauma Life Support
Skripta Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany